نظر شما درمورد سایت ما
(58.75%) 47
عالی
(26.25%) 21
خیلی خوب
(7.5%) 6
خوب
(3.75%) 3
متوسط
(3.75%) 3
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 80